poniedziałek, 10 września 2007

Dwuwarstwowe ocieplenie poddasza użytkowego

Straty ciepła przez nieodpowiednio ocieplone poddasza sięgają nawet 25% wszystkich strat ciepła budynku. Analiza kosztów ogrzewania prowadzi do jednoznacznego wniosku, że koszty eksploatacji można znacznie obniżyć, stosując odpowiednie ocieplenie. W tym celu należy świadomie wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie poddasza, produkty i ich grubości. Bardzo ważne jest zapewnienie prawidłowego i dokładnego montażu ocieplenia, co przyniesie niskie rachunki za ogrzewanie budynku.

Pomiar rozstawu w świetle między krokwiami

Montaż dwuwarstwowego ocieplenia połaci i stropu nad poddaszem użytkowym rozpoczynamy od pomiaru rozstawu w świetle między krokwiami.

Odmierzanie i przycinanie płyt

Rozwijamy zrolowaną płytę TOPROCK lub matę DOMROCK i odmierzamy odcinki płyt o długości dopasowanej do rozstawu w świetle między krokwiami. Płyty TOPROCK mogą się samodzielnie utrzymywać między krokwiami, bez dodatkowego mocowania sznurkami do spodu krokwi. W tym celu docinamy odcinki płyt dłuższe o 2 cm od rozstawu w świetle między krokwiami. Docinanie potrzebnych odcinków płyty z jej długości, zmniejsza ilość odpadów.

Układanie pierwszej warstwy ocieplenia - między krokwiami

Docięte płyty TOPROCK lub maty DOMROCK wkładamy między krokwie. Płyty TOPROCK o 2 cm szersze od roz-stawu między krokwiami układamy oznaczoną stroną do wewnątrz pomieszczenia. Wówczas szczelnie wpasowują się i samodzielnie utrzymują między krokwiami. Zdolności antygrawitacyjne płyt TOPROCK, zamontowanych między krokwiami, rosną wraz z grubością materiału, a maleją, gdy rośnie rozstaw między krokwiami. Stosując maty DOMROCK, musimy je zamocować sznurkami do spodu krokwi. Pierwszą warstwę ocieplenia układamy starannie, zwracając szczególną uwagę na szczelne przyleganie płyt ocieplenia do siebie i do elementów konstrukcji poddasza (krokwie, jętki, kleszcze).

Montaż stalowego rusztu pod okładziny połaci i stropu nad poddaszem

Ruszt stalowy pod okładziny połaci i stropu nad poddaszem składa się z dwóch elementów: wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili nośnych okładzin (np. typu C). W zależności od typu wieszaków mocujemy je do czoła lub boku krokwi, w rozstawie zalecanym przez producenta okładzin.
Standardowy rozstaw wieszaków wynosi 30-75 cm w zależności od rodzaju, grubości i ilości okładzin. Zastosowanie 60 cm rozstawu wieszaków, zalecanego przez ROCKWOOL, zmniejsza ilość odpadów ocieplenia. Wysunięcie wieszaków poza płaszczyznę czołową krokwi umożliwia zamontowanie pod krokwiami (jętkami lub kleszczami) drugiej warstwy ocieplenia o dobranej grubości. Do wieszaków przykręcamy profile nośne. Montujemy je prostopadle do krokwi. Zalecamy, aby profile nośne przed montażem wypełniono od wewnątrz paskami z wełny, co polepsza izolacyjność cieplną poddasza.

Układanie drugiej warstwy ocieplenia - pod krokwiami

Drugą warstwę ocieplenia z płyt SUPERROCK lub ROCKMIN układamy pod krokwiami, jętkami czy kleszczami, między profilami nośnymi okładzin. W tej warstwie ocieplenia można rozprowadzić zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej (np. w rurkach).
Drewniane elementy nośne więźby dachowej (krokwie, jętki, kleszcze) są liniowymi mostkami termicznymi. Druga warstwa ocieplenia z płyt SUPERROCK lub ROCKMIN osłania je szczelnie od wewnątrz i w ten sposób likwiduje liniowe mostki termiczne. Dzięki obudowaniu tych elementów z trzech stron niepalną wełną kamienną ROCKWOOL zabezpieczamy drewnianą więźbę dachową przed oddziaływaniem ognia.

Montaż paroizolacji (według potrzeb)

W pomieszczeniach wilgotnych o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (łazienka, natrysk, WC, kuchnia, zlokalizowane na poddaszu użytkowym) do profili nośnych okładzin montujemy dodatkowo paroizolację. Układamy ją na zakład i sklejamy ze sobą taśmą dwustronnie klejącą. Montujemy ją od strony wewnętrznej poddasza pod ociepleniem lub stalową konstrukcją okładzin i mocujemy taśmą dwustronnie klejącą do spodu stalowych profili nośnych (np. profili C).

Przykręcanie okładzin połaci i stropu nad poddaszem

Okładziny poddasza przykręcamy wkrętami do profili nośnych. Rozstaw wkrętów podają producenci okładzin (najczęściej nie powinien być większy niż 25-35 cm). Okładziny montujemy w taki sposób, aby ich dłuższe krawędzie były prostopadłe do rusztu. Połączenia okładzin wzdłuż krótszych boków przesuwamy w sąsiednich rzędach okładzin między sobą o minimum jedną odległość między profilami pionowymi. Połączenia poprzeczne (tzw. krawędzie cięte - wzdłuż krótszych boków płyt) wykonujemy zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie ułożenia płyt eliminuje powstawanie tzw. połączeń krzyżowych - miejsc, gdzie w jednym punkcie stykają się cztery okładziny - i zapewnia zwiększoną sztywność zabudowy poddasza.

WAŻNE - przy montażu okładzin poddasza ważna jest kolejność wykonywania prac. W celu uzyskania maksymalnych efektów izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poddasza, najpierw montujemy ściany działowe rozdzielające pomieszczenia, następnie okładziny połaci i stropu nad poddaszem, a na końcu posadzki i podłogi.

Prawidłowe ocieplenie poddasza użytkowego pozwala nie tylko obniżyć koszty ogrzewania. Wykonanie ocieplenia wyrobami ROCKWOOL zapewnia dodatkowo komfortowe warunki życia jego użytkownikom i wymierne korzyści firmom je montującym, bo wyroby ROCKWOOL:

 • dają doskonałą izolacyjność cieplną i obniżają koszty ogrzewania budynku,
 • poprawiają izolacyjność akustyczną przegród, ograniczają oddziaływanie hałasu zewnętrznego,
 • dają wysoką przepuszczalność pary wodnej i zapewniają zdrowy mikroklimat pomieszczeń,
 • posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień - A1, zwiększają odporność ogniową konstrukcji,
 • zachowują stabilność wymiarów i trwałość zamontowanego ocieplenia,
 • nie wykazują oznak starzenia,
 • są odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
 • są łatwe w cięciu i dokładnie wypełniają ocieplaną przestrzeń,
 • minimalizują mostki termiczne i odpady,
 • skracają czas montażu i obniżają koszty robocizny,
 • zapewniają ciepłe, ciche oraz suche i bezpieczne domy,
 • są sprawdzone w wielu typach poddaszy.
 • Brak komentarzy: